Nyheter

Sotningen upphör 31 maj

Fredag 31 maj 2024 är sista dagen som Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund (NÄRF) utför uppdrag kring sotning och brandskyddskontroll. Ansvaret övergår 1 juni till Färgelandas och Trollhättans kommuner som låter privata entreprenörer sköta sotningsuppdraget. NÄRF har haft hand om sotningen i Färgelanda och Trollhättan sedan 2015, …

Prova-på-kväll för kvinnor 16 maj

Välkommen till prova-på-kväll för kvinnor torsdag 16 maj i Brålanda brandstation! Kvällen riktar sig till kvinnor från hela vårt område, från Åsensbruk i norr till Sjuntorp i söder.   Att jobba som brandman i beredskap är ett givande extrajobb där du är med och bidrar …

Risk för gräsbrand inför Valborg

Inför Valborg väntas vädret bli torrt, soligt och en del vind kan förekomma. På vissa håll i vårt område varnar SMHI nu för stor gräsbrandsrisk. Vi uppmanar därför till försiktighet när det gäller eldning och grillning utomhus, särskilt på eftermiddagarna när nattfukten har torkat upp. …

Prova-på-dag 20 april i Högsäter

Hur är det att vara brandman? Kom och testa! Lördag 20 april klockan 10-14 har vi öppet hus på Högsäters brandstation. Vi behöver bli fler, både kvinnor och män och med olika bakgrund. Att jobba som brandman i beredskap är både spännande och givande på …

Torrt fjolårsgräs ökar brandrisken

Våren är en populär tid för att röja torrt gräs, löv och kvistar på sin tomt. Följ våra råd och gällande regler. Marken täcks just nu av torrt fjolårsgräs. Risken att en eld sprider sig och orsakar en svårkontrollerad brand är stor, särskilt på eftermiddagarna …

Markus Green får utmärkelse av Frankrike

Fredag 22 mars tilldelas NÄRF:s tillförordnade förbunds- och räddningschef Markus Green den franska utmärkelsen Médaille de la sécurité intérieure (medalj för inrikes säkerhet). Han får utmärkelsen för sin roll som insatschef för de svenska insatserna vid de svåra skogsbränderna i Frankrike sommaren 2022. Utmärkelsen delas …

Årets resultat för 2023 visar ett svagt plus

Nu är årsredovisningen för 2023 klar. Resultatet för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund visar på 344 tkr, trots dystra prognoser tidigare under året. Det positiva resultatet beror på flera faktorer. Bland annat blev ränteintäkterna betydligt högre än budget, pensions­utbetalningarna lägre och förbundet gjorde en reavinst på sålda …

Sotningen i Trollhättan tar hjälp av andra

Från och med februari 2024 och tillsvidare kommer våra kollegor i Sotningstjänst i Väst och ytterligare två underleverantörer att hjälpa oss att utföra sotningsuppdrag och brandskyddskontroller i Trollhättans kommun. Anledningen till att Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) anlitar Sotningstjänst i Väst och underleverantörer är att vi …

1 153 räddningsuppdrag för NÄRF 2023

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) utförde totalt 1 153 räddningsuppdrag under 2023. Det visar en färsk sammanställning av ledningscentralens statistik. I statistiken för 2023 är det få siffror som sticker ut jämfört med föregående år. Sett över tid syns en svagt nedåtgående trend i antalet uppdrag totalt. …

Fyrverkerier på nyår – det här gäller

Inför nyårshelgen vill vi påminna om de regler som gäller för fyrverkerier. Kom ihåg att du måste vara över 18 år för att få köpa, inneha och använda dem. I vårt område är det endast tillåtet att sälja pyrotekniska produkter veckan innan nyår. Det är …