Nyheter

Totalt 1 175 räddningsuppdrag under 2022

Under 2022 utförde vi totalt 1 175 räddningsuppdrag. Mest utmärkande under året var de samtidigt anlagda bränderna i Trollhättan den 2 juni. Tydliga minskningar i antalet uppdrag syns i kategorierna brand i byggnad och trafikolycka jämfört med året innan. Inom kategorin brand i skog och mark …

Stavsotning införs från 1 januari

Från 1 januari 2023 inför sotningsenheten vid Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) ett nytt sätt att sota eldstäder. Metoden kallas stavsotning och är betydligt renare och säkrare än traditionell sotning.Med förändringen följer en generell höjning av sotningstaxan i Trollhättans och Färgelandas kommuner där förbundet utför sotning. …

”Vi har det i oss”. Informationskampanj från MSB

Vid en större kris eller krig har alla som bor i Sverige och som är mellan 16 och 70 år ett ansvar att ställa upp för varandra och hjälpa till för att vårt samhälle ska kunna fortsätta fungera. Det är budskapet i MSB:s informationskampanj som …

Ökad risk för elbränder när fler kör maskiner på natten

Tillhör du dem som har börjat använda dina hushållsmaskiner mer på nätterna för att minska elkostnaden? Då bör du tänka ett extra varv kring din brandsäkerhet. Se till att du har fungerande brandvarnare och att du hör dem om det börjar brinna när du sover. …

Blåljus- och krisberedskapsdag vid Melleruds brandstation 1 oktober

Välkommen till öppet hus på brandstationen i Mellerud, lördag 1 oktober klockan 11-13. Se våra fordon och träffa brandmän och personal från ambulansen, polisen, Närhälsan och kommunen. Tillsammans avslutar vi den nationella krisberedskapsveckan med en dag för allmänheten. Några av aktiviteterna under dagen: Ta med …

Lyckad informationskväll för boende på Kronogården

Varje år inträffar över 3 000 bränder i flerbostadshus. Därför satsar nu bostadsbolaget Eidar i Trollhättan, tillsammans med oss på Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund och Länsförsäkringar, på informationskvällar om brandsäkerhet i några av sina bostadsområden. Drygt 50 inbjudna hyresgäster från kvarteret Spaden på Kronogården kom till den …

Brandman på jobbet-dagen 2022

Tisdag 6 september är det nationella brandman på jobbet-dagen. Det är en dag då alla deltidsbrandmän runtom i landet uppmärksammas lite extra. I vår film får du möta några av de som jobbar hos oss. Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har närmare 140 anställda brandmän i beredskap. …

Blåljusdag och nyinvigning av Högsäters brandstation

Lördag 3 september klockan 10–14 öppnar vi upp Högsäters brandstation för allmänheten. Det är äntligen dags för invigning av brandstationens nya lokaler. Samtidigt ordnar vi en blåljusdag i samverkan med polis och ambulansverksamheten på orten. Om- och tillbyggnaden av brandstationen har inneburit ett lyft för …

Ska du installera en ny eldstad? Tänk på det här!

Att installera en kamin är väldigt populärt i dessa tider. NÄRF:s sotningsenhet får många frågor från husägare som undrar om vi utför installationsbesiktningar för nya eldstäder. Svaret är tyvärr nej. Vi hänvisar i stället till sakkunniga, privata aktörer för denna typ av besiktning. Du som …