Frågor och svar (FAQ)

Lyssna

Det finns auktoriserade installationsföretag i vårt närområde som utför installationer. De kan se till att installationen sker på ett korrekt sätt. NÄRF är tillståndsmyndighet och om hanteringen är tillståndspliktig kommer vi att granska att anläggningen är korrekt.

Mer information: Brandfarliga och explosiva varor

Ett tips är att läsa MSB:s broschyr Gasol i restauranger: brandfarliga varor som du hittar via msb.se.

NÄRF är tillståndsmyndighet och det är vi som kravställer innehållet i en riskutredning. Detta medför att vi inte kan medverka i att ta fram en riskutredning då det skulle innebära jäv.

NÄRF kan som myndighet inte rekommendera någon enskild konsult. Du kan hitta brandkonsulter genom att till exempel söka på nätet.

I flerbostadshus får ingen förvaring av brandfarlig gas förekomma i källare, vindar eller i garage. I din bostad får du som mest hantera 5 liter gas inomhus. Utomhus får du maximalt hantera 30 liter, vilket motsvarar en P 11 gasoltub som är vanligt förekommande i husvagnar.

Mer information hittar du i MSB:s broschyr Gasol för hem och fritid  som du hittar via msb.se.

För att ansluta ett automatiskt brandlarm till NÄRF:s ledningscentral krävs att ett avtal tecknas mellan er (kunden) och Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.

Här hittar du mer information och blanketter för automatlarm

Nej, tyvärr. För utbildning i första hjälpen hänvisar till andra aktörer. Bland andra Brandskyddsföreningen Väst erbjuder detta.

Vi tar varje år emot några prao-elever när det är möjligt. Ta kontakt med vår resurs- och utvecklingsgrupp via mejl rug@brand112.se så kan de hjälpa er vidare. Det går även bra att ringa via vår växel: 0521-26 59 00.

I första hand utför vi brandskyddsutbildningar för alla anställda i våra fyra medlemskommuner Färgelanda, Mellerud, Trollhättan och Vänersborg, vilket är ett uppdrag vi har.

I mån av tid och möjlighet kan vi även erbjuda utbildning till allmänheten, företag, föreningar och liknande. Kontakta oss på info@brand112.se så återkommer vi om vad som är möjligt.

Mer information hittar du på vår sida om brandskyddsutbildningar.

Alla ungdomar som går i årskurs 6, 7, 8 eller 9 och är folkbokförda i någon av Färgelanda, Mellerud, Trollhättan eller Vänersborgs kommuner kan ansöka om att gå med i NÄRF:s ungdomsbrandkår. Utöver det har vi som krav att du ska kunna simma minst 200 meter.

Läs mer om hur du ansöker på vår sida Ungdomsbrandkåren.