Praktik

Lyssna

Går du utbildningen i skydd mot olyckor (SMO) för att bli brandman? Eller utbildar du dig till brandingenjör? Då är du välkommen att göra din praktik hos oss på Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Vår målsättning är att du ska få en så givande praktik som möjligt.

Två brandmän i torrdräkt i vatten. Övar vattenlivräddning med räddningsplanka.

LIA-praktik

LIA betyder lärande i arbete och innebär att en del av din utbildning är förlagd på en arbetsplats, i det här fallet inom kommunal räddningstjänst.

Under LIA får du knyta ihop och tillämpa de kunskaper och erfarenheter du fått från skolan. Du får stöd av våra handledare och tillsammans gör vi ett upplägg som är anpassat till dina studier, men som också speglar vår verklighet. Bland annat får du möjlighet att följa med på larm och observera arbetet ute på skadeplats.

Vid utbildningen i skydd mot olyckor (SMO) är LIA uppdelat i två perioder: En tvåveckorsperiod första terminen och en period på 15 veckor under den tredje terminen. När du antagits till SMO-utbildningen kommer du att få lämna önskemål om vilken räddningstjänst du vill ha dina två LIA-perioder på. Revinge och Sandö, som är de två skolorna i Sverige som erbjuder SMO, ansvarar för att placera ut dig på LIA.

Så fungerar det hos oss

På NÄRF tar vi för tillfället endast emot LIA-praktikanter för den längre 15-veckorsperioden, varav fem veckor är inom förebyggande (enhet samhällsskydd) och tio i den operativa verksamheten.

Praktisera som brandingenjör

Vi tar emot praktikanter från brandingenjörsutbildningarna vid Lunds Tekniska Högskola och Luleå Tekniska Universitet samt från påbyggnadsutbildningen i räddningstjänst vid MSB:s skola i Revinge.

Praktikplatserna för utbildningarna förmedlas av skolorna och det går därför inte att ansöka om praktikplats här hos oss.

Vi kan i vissa fall erbjuda tillfälliga anställningar i form av sommarjobb eller projektanställning i samband med examensarbete.