Skicka faktura

Lyssna

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund hanterar alla våra leverantörsfakturor elektroniskt via vår avtalspartner Scancloud. I första hand vill vi ta emot e-faktura, i andra hand pdf-faktura via e-post och som tredje alternativ pappersfaktura med vanlig brevpost.

Detta ska alla fakturor innehålla

Utöver de krav som ställs för en utförlig faktura bör du vara noga med att ange:

 • vårt korrekta bolagsnamn: Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.
 • vårt organisationsnummer: 222000-0950
 • referensnummer, till exempel ref20. Referensnumret framgår i vår offertförfrågan till er. Om det inte anges där, hör med den person du haft kontakt med hos oss. Observera att inga mellanslag, kolon eller andra tecken får anges i referenshänvisningen på e-fakturor.

Så här gör du:

 • E-faktura skickar du till elektronisk adress/GLN-nummer: 7362220000950
 • Pdf-faktura via e-post skickar du till:
  efakt.brand112@pdf.scancloud.se
  Tänk på att endast skicka en faktura inklusive eventuella bilagor per mejl. Godkända namn för bilagor är Bilaga, Specif, Report eller Attach (till exempel Bilaga1234.pdf, Report3456.pdf).
 • Pappersfaktura via brevpost skickar du till:
  Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
  RefXX
  FE 1343 Scancloud
  SE-831 90 Östersund

För mer information om e-fakturor och övriga lösningar kring hur du skickar elektroniska fakturor till oss, kontakta vår avtalspartner Scancloud via: support@scancloud.se eller telefon 08-554 221 49.