Grafisk profil

Lyssna

För att vara tydliga och konsekventa i vår kommunikation har Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund tagit fram en grafisk profil som stärker vår identitet.

Grafisk manual NÄRF

Vår logotyp och grafiska profil beskrivs i vår manual. Där framgår även hur vår logotyp, färger, typsnitt och designelement ska användas. Manualen är en viktig hjälp för dig som jobbar med oss inom formgivning och tryckproduktion, och därför ber vi dig att läsa den.

Bild på framsidan av NÄRF:s grafiska manual.

Vår logotyp

Logotypen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund består av en symbol i form av en stjärna med namnet invävt. Detta är vår huvudlogotyp. Den används i första hand där storleken medger läsbarhet i namnet.

NÄRF:s logotyp är utformad som en stjärna med åtta uddar och texten Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund invävt i mitten.

I sammanhang där symbolen blir mindre finns alternativ med namnet skrivet bredvid eller under.

NÄRF:s logotyp med texten Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund bredvid till höger.

Önskar du någon av ovanstående logotyper i eps-format? Eller en variant i svartvitt eller negativ? Hör gärna av dig till vår kommunikatör.

Kontakt:

Malin Husár

Kommunikatör
Telefon: 0520-48 59 28