Räddningsregion Västra Götaland

Lyssna

Räddningsregion Västra Götaland är ett samarbete inom ledning av räddningsinsatser där sex räddningstjänster i 29 kommuner, och med en gemensam befolkning på omkring 750 000 invånare, ingår. Syftet är att skapa kvalitet och robusthet vid ledning av större, resurskrävande räddningsinsatser.

I Räddningsregion Västra Götaland finns fyra räddningsledningssystem med ledningscentraler i Borås, Falköping, Skövde och Trollhättan. Tillsammans utgör organisationerna en gemensam operativ ledningsorganisation. Det innebär i praktiken att ett ledningssystem bistår en annan del av räddningsregionen vid behov. Samverkansmodellen ger en ökad samlad förmåga för att klara större händelser och komplexa räddningsinsatser med en ökad uthållighet.

Samverkansmodellen är förankrad genom avtal och antog i början av 2023 namnet Räddningsregion Västra Götaland. Förutom systemledning berör samverkan även områden som utbildnings- och övningsverksamhet liksom tekniska lösningar.

De räddningstjänster som ingår i Räddningsregion Västra Götaland (RRVG) är:

  • Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
  • Orust räddningstjänst
  • Räddningstjänsten Mitt Bohuslän
  • Räddningstjänsten Skaraborg
  • Samhällsskydd Mellersta Skaraborg
  • Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Du som larmar 112 i någon av de samverkande kommunerna märker inte någon skillnad. Samverkan inom Räddningsregion Västra Götaland påverkar inte heller den enskilda räddningstjänstens lokala uppdrag och myndighetsansvar.

Räddningsregion Västra Götaland är ett samarbete mellan fyra räddningsledningssystem och sex räddningstjänster i 29 kommuner inom Västra Götaland.