Taxor och avgifter

Lyssna

Våra utåtriktade verksamheter och uppdrag har fastställda taxor och avgifter. Dessa beslutas av vår direktion inför varje nytt år.

Sotning

Tillsyn och tillstånd

Tjänster, material och utbildning