Anslagstavla

Lyssna

Välkommen till Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds digitala anslagstavla. Här publicerar vi vilka datum vår direktion sammanträder, justerade protokoll samt andra beslut som är viktiga för invånarna i våra fyra medlemskommuner.  

Direktionens möten 2022

DatumTidEvent
2022-02-24klockan 09:00Direktionsmöte, Trollhättan
2022-03-18klockan 09:00Extra direktionsmöte, Trollhättan
2022-04-22klockan 09:00Direktionsmöte, Trollhättan
2022-06-23klockan 09:00Direktionsmöte, Trollhättan
2022-09-29klockan 09:00Direktionsmöte, Trollhättan
2022-11-10klockan 09:00Direktionsmöte, Trollhättan
2022-12-20klockan 09:00Direktionsmöte, Trollhättan

Protokoll

2022

2021

Om anslagstavlan

Enligt kommunallagen ska alla kommuner och kommunalförbund ha digitala anslagstavlor väl synliga på sina webbplatser. Detta krav gäller från 1 januari 2018 och ersatte därmed det tidigare kravet på fysiska anslagstavlor.

Din rätt att överklaga

Du som invånare har rätt att överklaga ett kommunalt beslut om du till exempel anser att vårt förbund har överskridit våra befogenheter eller har fattat ett beslut som strider mot gällande regler för hur beslut ska fattas. 

Om du vill överklaga måste du lämna in en skriftlig laglighetsprövning till förvaltningsrätten. Detta ska göras inom tre veckor från den dag då beslutet har tillkännagivits på vår anslagstavla.

Sveriges Domstolars webbplats finns närmare instruktioner för hur du överklagar, vilket kallas för att begära laglighetsprövning.