Viktigt meddelande: Just nu har vi besöksförbud på alla våra stationer på grund av pandemin. Läs mer Så påverkar covid-19 vår verksamhet

Anslagstavla

Lyssna

Välkommen till Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds digitala anslagstavla. Här publicerar vi vilka datum vår direktion sammanträder, justerade protokoll samt andra beslut som är viktiga för invånarna i våra fyra medlemskommuner.  

Direktionens möten 2021

DatumTidEvent
2021-02-22klockan 09:00Direktionsmöte, Trollhättan
2021-04-15klockan 09:00Direktionsmöte, Vänersborg
2021-06-15klockan 09:00Direktionsmöte, Färgelanda
2021-09-30klockan 09:00Direktionsmöte, Mellerud
2021-11-11klockan 09:00Direktionsmöte, Trollhättan
2021-12-16klockan 09:00Direktionsmöte, Trollhättan

Protokoll

2021

2020

2019

Om anslagstavlan

Enligt kommunallagen ska alla kommuner och kommunalförbund ha digitala anslagstavlor väl synliga på sina webbplatser. Detta krav gäller från 1 januari 2018 och ersatte därmed det tidigare kravet på fysiska anslagstavlor.

Din rätt att överklaga

Du som invånare har rätt att överklaga ett kommunalt beslut om du till exempel anser att vårt förbund har överskridit våra befogenheter eller har fattat ett beslut som strider mot gällande regler för hur beslut ska fattas. 

Om du vill överklaga måste du lämna in en skriftlig laglighetsprövning till förvaltningsrätten. Detta ska göras inom tre veckor från den dag då beslutet har tillkännagivits på vår anslagstavla.

Sveriges Domstolars webbplats finns närmare instruktioner för hur du överklagar, vilket kallas för att begära laglighetsprövning.