Årsredovisning

Lyssna

Årsredovisningen beskriver hur Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har uppnått sina verksamhetsmål och ekonomiska mål under året. I redovisningen förklaras hur arbetet har bedrivits och det ges en ekonomisk översikt för förbundet.

Det är NÄRF:s direktion som fastställer årsredovisningen. Kommunfullmäktige i våra fyra medlemskommuner tar beslut om ansvarsfrihet.

Årsredovisning 2023 (pdf 5 MB)

Årsredovisning 2022 (pdf 3 MB)

Årsredovisning 2021 (pdf 5 MB)

Årsredovisning 2020 (pdf 16 MB)

Årsredovisning 2019 (pdf 3 MB)

Årsredovisning 2018 (pdf 3 MB)

Årsredovisning 2017 (pdf 6 MB)