Styrdokument

Lyssna

Varje räddningstjänst styrs av en rad olika dokument och lagar. Övergripande styrs Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund av dessa politiska dokument:

Handlingsprogram

Handlingsprogrammet antas av våra fyra medlemskommuner och direktionen. Det är ett politiskt styrdokument som är upprättat mot bakgrund av kraven i lagen om skydd mot olyckor (LSO). Handlingsprogrammet ska ses som ett övergripande dokument som beskriver hur förbundet ska uppnå de nationella målen och nå ut med information till allmänheten. Det ska även kunna användas som underlag för statens tillsyn.

Nuvarande handlingsprogram gäller från 2022 och tillsvidare. NÄRF:s direktion antog handlingsprogrammet 2022-06-23.

Handlingsprogram 2022

Kommunalförbundsordning

Förbundsordningen har antagits av våra medlemskommuners fullmäktige. Dokumentet anger syftet med vår verksamhet, förutsättningar för vår ekonomi, antal ledamöter i direktionen (styrelsen) med mera. Vad som ska finnas med i en förbundsordning anges i kommunallagen.

NÄRF:s kommunalförbundsordning – reviderad 2020-12-15 (pdf 237 kB)