Vår vision, värdegrund

Lyssna

Vår vision är: ”Ingen människa ska omkomma på grund utav brand eller annan olyckshändelse.”

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund ska verka för att nå visionen och alla anställdas arbete och bemötande mot andra ska genomsyras av våra värdeord: Trygghet, säkerhet, omtanke, kvalitet.

Två brandmän, en man och en kvinna, går framåt i en vagnhall med räddningstjänstfordon. Ler mot varandra.