Våra brandstationer

Lyssna

Inom NÄRF:s geografiska område finns totalt nio brandstationer. De är strategiskt placerade för att vi ska kunna vara på plats så snabbt som möjligt, oavsett var i våra fyra kommuner olyckan är framme.

Vid stationerna i Trollhättan och Vänersborg jobbar all administrativ personal samt heltidsanställd operativ personal. De övriga sju stationerna ligger i Brålanda, Färgelanda, Högsäter, Mellerud, Sjuntorp, Vargön och Åsensbruk. Här jobbar vår räddningstjänstpersonal i beredskap (deltidsbrandmän), totalt runt 120 personer.

Vid större händelser stöttar våra stationer varandra. Det gäller även när det krävs specialistkompetens inom olika områden. Vid vissa stationer finns särskilda resurser inom bland annat djurlivräddning, skogsbrand, oljeutsläpp, dykning, rappellering (räddning med rep vid exempelvis branta stup) samt CBRNE (gemensam benämning för farliga ämnen som skadliga kemikalier, allvarliga smittämnen, radioaktiva ämnen, nukleära ämnen och explosiva ämnen).

Heltidsstationer

Trollhättans brandstation

Trollhättans brandstation.

NÄRF:s administrativa huvudkontor, sotningsenheten och delar av den operativa verksamheten ligger i Trollhättan. Här finns även vårt övningshus där alla våra brandmän bland annat övar så kallad varm rökdykning. Övningshuset är utrustat med en gasoldriven anläggning för en säker och ren arbetsmiljö. Via ett datorstyrt system kan riktiga eldslågor flamma upp på olika ställen i lokalerna och värmen kan stiga till runt 70 grader. Samtidigt kan de olika rummen fyllas med ofarlig rök som gör det svårt att se.

Adress: Larmvägen 1, Trollhättan
Byggår: 1987. Övningshuset stod klart 1982.

Vänersborgs brandstation

Vänersborgs brandstation.

I Vänersborg finns förutom delar av den operativa verksamheten vår personal som arbetar med tillsyn, tillståndsprövningar samt utbildningar och rådgivning kring brandskydd och brandsäkerhet. Vid stationen finns särskild kunskap och resurser inom bland annat rappellering och oljeskydd.

Adress: Brättevägen 1, Vänersborg
Byggår: 1955. Kompletterande vagnhall 1970.

Övriga stationer

Brålanda brandstation

Brålandas brandstation.

Vår äldsta station. Här jobbar drygt 20 brandmän i beredskap fördelade på fyra styrkor. Varje styrka är i tjänst var tredje eller var fjärde vecka. Vid stationen finns extra kunskap om och utrustning för djurlivräddning.

Adress: Högagatan 11, Brålanda
Byggår: 1924. Därefter utbyggd i flera omgångar.

Färgelanda brandstation

Färgelandas brandstation.

Här jobbar knappt 20 brandmän i beredskap, fördelade på tre jourgrupper. På stationen finns extra resurser för kemolyckor.

Adress: Håvestensvägen 1, Färgelanda
Byggår: 1982

Högsäters brandstation

Högsäters brandstation.

Här jobbar tre styrkor i beredskap. Vid stationen finns en skogsbrandsenhet som är specialiserad på skogsbrand. Det innebär att man även kan åka på uppdrag utanför NÄRF:s område. 

Adress: Skomakarvägen 3, Högsäter
Byggår: 1948-49

Melleruds brandstation

Melleruds brandstation.

Här jobbar drygt 20 brandmän i beredskap fördelade på tre styrkor. Varje styrka är i tjänst var tredje vecka. I lokalerna finns även en dygnsambulans från NU-sjukvården, samt tillhörande personal.

Adress: Järnvägsgatan 3, Mellerud
Byggår: 1982

Sjuntorps brandstation

Sjuntorps brandstation.

Här består varje styrka av en styrkeledare och fyra brandmän i beredskap. Specialistkunskap är vattentransport och släckning med skärsläckare. Stationens fordon är en släckbil, ett terrängfordon samt en pickup.

Adress: Åvägen 4, Sjuntorp
Byggår: 1930

Vargöns brandstation

Vargöns brandstation.

Stationen ligger vid entrén till Vargön Alloys och var tidigare kopplad till det gamla pappersbruket. Här jobbar tre styrkor som vardera är i tjänst var tredje vecka. Vid stationen finns en saneringsenhet för egen personal vid större kemolyckor.

Adress: Vargön 110, Vargön
Byggår: 1988. Renoverad och ombyggd 2014.

Åsensbruks brandstation

Åsensbruks brandstation.

Här jobbar åtta personer inklusive reserver. De anställda brandmännen är i beredskap var tredje vecka.

Adress: Fabriksvägen, Åsensbruk. Intill Håfreströms företagspark.
Byggår: 2006 (redan befintlig lokal gjordes om till brandstation).

Läs mer om att jobba som heltidsbrandman
Läs mer om att jobba som brandman på deltid, RIB