Visselblåsartjänst

Lyssna

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har en visselblåsartjänst. Med visselblåsartjänsten kan medarbetare eller annan aktör lämna en anonym rapport vid misstanke om att allvarliga missförhållanden pågår inom vårt förbund.

Varför en visselblåsartjänst?

Vi är måna om att göra rätt och att upprätthålla våra medarbetares, samarbetspartners och allmänhetens förtroende för oss och vår verksamhet. Vi vill därför göra allt vi kan för att upptäcka och hindra eventuella missförhållanden i vår verksamhet så tidigt som möjligt.

Visselblåsartjänsten kan användas när du vill vara anonym och misstänker till exempel:

  • Ekonomiska oegentligheter och korruption
  • Allvarliga trakasserier och diskriminering
  • Allvarlig felaktig hantering av personuppgifter
  • Säkerhetsrisker på arbetsplatsen
  • Allvarligt miljöbrott

Om visselblåsartjänsten

För att säkerställa en oberoende och självständig hantering av vårt rapporteringssystem har vi anlitat en extern aktör, Qnister Whistle. Alla inkomna rapporter och meddelanden hanteras av oberoende jurister och på ett sätt som garanterar din anonymitet.

Din rapport kommer att vara krypterad och inga IP-adresser kan spåras, under förutsättning att du använder en dator och ett nätverk som inte är kopplade till Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.

Vem kan rapportera?

Visselblåsartjänsten kan användas av allmänhet, medarbetare, samarbetspartners eller andra aktörer som vill rapportera misstänkta oegentligheter inom Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, utan risk för repressalier och för att säkerställa en säker utredningsprocess. 

Så här gör du en anmälan

Du lämnar din rapport digitalt via visselblåsartjänsten Qnister Whistle.

För att säkerställa din anonymitet:

  • Tänk på att inte använda NÄRF:s dator, mobil eller nätverk.
Till anmälan Qnister visselblåsartjänst

Du kan också scanna QR-koden för att komma direkt till anmälningsfunktionen: