Här finner du våra blanketter. Blanketterna öppnas som PDF-formulär i nytt fönster. Vänligen kontrollera att samtliga uppgifter som efterfrågas i aktuell blankett har fyllts i, samt att de eventuella underlag som krävs bifogas innan handlingarna sänds till räddningstjänsten.

Tillfällig övernattning
Anmälan om tillfällig övernattning

Tillståndsansökan brandfarlig, explosiv vara
Ansökan om tillstånd till hantering av brandfarlig vara
Ansökan om tillstånd till hantering av gasol på restaurang
Anmälan om föreståndare för brandfarlig vara
Ansökan om tillstånd till hantering av explosiv vara

Sotningsverksamhet
Ansökan om sotning av egen anläggning sk. egensotning
Anmälan om ändrad uppvärmning i fastighet, el/ bergvärme
Medgivande för SMS-avisering

Ungdomsbrandkåren
Ansökan till ungdomsbrandkåren

Automatiskt brandlarm
Riktlinjer för automatiska brandlarm och sprinklerlarm
Avtal för automatiskt brandlarm och sprinklerlarm
Anslutningsblankett (används även vid ändring av eller uppsägning av befintlig anläggning)
Nyckelkvittens (mottagande/ återlämnande av nycklar)
Uppsägning av avtal för automatiskt brandlarm och sprinklerlarm

Tillgänglighet
Brister tillgänglighet på vår webbplats