Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund leds av en direktion med sex ordinarie ledamöter och sex ersättare. Direktionen fastställer budget och beslutar i övergripande och principiellt viktiga frågor avseende förbundets verksamhet. Trollhättans och Vänersborgs kommun har vardera två representanter, medan Färgelanda och Melleruds kommun har vardera en representant.


MANDATPERIOD 2019-2022

Ledamöter
Monica Hanson (S), Trollhättan, ordförande, tel: 0520-49 79 26
Kjell Nilsson (S), Vänersborg, vice ordförande
Pia Fogelberg (M), Trollhättan
Lena Eckerbom Wendel (M), Vänersborg
Magnus Bandgren (C), Färgelanda
Roland Björndahl (M), Mellerud

Ersättare
Malin Johansson (S), Trollhättan
Kenneth Borgmalm (S), Vänersborg
Kent Almkvist (C), Trollhättan
Dan Åberg (M), Vänersborg
Pontus Westerman Hansson (SD), Färgelanda
John-Olov Fridh (S), Mellerud


Revisorer
Per-Olof Blixt (S), Trollhättan
Torsten Gunnarsson (S), Vänersborg  

Ersättare
Thomas Boström (M), Vänersborg
Roger Martinsson (FP), Färgelanda
Joacim Magnusson (KD), Mellerud​