Taxor och avgifter 2021, gäller 2021-01-01 till 2021-12-31.

Särskild taxa för servicearbeten inom sotningsverksamhet
Vid behov kan verksamheten behöva utföra vissa servicearbeten (rensning/ borttagning av fågelbo och tjärbildning). Dessa åtgärder utgör förutsättning för att planerad sotning/ brandskyddskontroll ska kunna genomföras utan att behöva avbryta arbetet på grund av stopp i kanaler. Servicearbeten debiteras enligt särskild taxa fastställd genom Direktionsbeslut 2019-06-27 §23, dnr 5010-2019-21-12. Debitering sker per timme: 579 kr/ h, exkl. moms.

Debitering vid bristande takskyddsanordningar
Fastighetsägaren ansvarar för att fastigheten är utrustad med godkända takskyddsanordningar med glidskydd. Vid brister sker debitering enligt särskild taxa, grundavgift + 300 kr, fastställd genom Direktionsbeslut 2019-02-21 §6, dnr 5010-2019-21-1.