Viktigt meddelande: Just nu har vi besöksförbud på alla våra stationer på grund av pandemin. Läs mer Så påverkar covid-19 vår verksamhet

Så påverkar covid-19 vår verksamhet

Lyssna

Räddningstjänsten är en samhällsviktig verksamhet och vår personal måste kunna utföra sitt arbete varje dag, dygnet runt. På grund av rådande pandemi, covid-19, har NÄRF därför infört en rad åtgärder för att förhindra smittspridning inom organisationen. Följande gäller tillsvidare:

  • Vi har besöksförbud till alla våra brandstationer i Trollhättans, Vänersborgs, Melleruds och Färgelandas kommuner. Endast räddningstjänstens personal samt fastighetsägarens representant har rätt att uppehålla sig i lokalerna.
  • Vi har även infört begränsningar när det gäller genomförande av våra externa utbildningar.  Är ni intresserade av en utbildning, ta gärna kontakt med oss via info@brand112.se så återkommer vi med information om vilka möjligheter som finns. 
  • För tillfället är även ungdomsbrandkåren inställd men vi hoppas kunna återuppta den så snart som möjligt.
  • Analys- och planeringsarbete pågår löpande i avsikt att minimera pandemins följdverkningar för egen verksamhet och våra invånares säkerhet.  

NÄRF följer noggrant utvecklingen av smittspridningen tillsammans med medlemskommuner och berörda myndigheter.

Mer information om covid-19 hittar du via Folkhälsomyndigheten eller Krisinformation.se. Här hittar du även information på olika språk. Är du sjuk, blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet, gå in på 1177.se för sjukvårdsrådgivning.