Vid eldning utomhus är det ditt personliga ansvar att först kontrollera om det råder något eldningsförbud i området innan du börjar elda. Du behöver också veta vilka bestämmelser som gäller för eldning utomhus i din kommun. Det är alltid den som tänder en eld som är ansvarig för att elden inte sprider sig, samt att den blir ordentligt släckt efteråt. Bränner du trädgårdsavfall eller grillar i naturen finns det risk för brandspridning. Glöm inte att ta hänsyn till ifall det blåser mycket. Gnistor far lätt iväg och kan antända skogsmark eller torrt gräs.


Tänk på omgivningen om du eldar, det kan bli mycket rök. Ska du elda upp en större rishög, så bör den delas upp i mindre högar. Rådfråga gärna oss om du är osäker. Ha alltid tillgång till släckutrustning i form av vattenslang eller ruskor och ett par hinkar vatten. Vid släckning, låt först elden brinna ut helt och hållet, släck sedan ordentligt med riktigt med vatten och rör om så att glöden slocknar. Gräv upp marken under askan tills ingen glöd eller rök finns kvar. Vattna rikligt på resterna av askan runt platsen. En liten spade och ett eldfast kärl kan vara bra att ha med till platsen.

Om du förlorar kontrollen över branden och den sprider sig, så ska du varna andra som kan vara i fara och larma räddningstjänsten via larmnumret 112.

  • Du som tänder en eld har ansvar för att den blir släckt
  • Ha alltid uppsikt över elden, undvik att elda när det blåser
  • Ett tips är att elda i en plåttunna med luftsöppning. Det minskar risken för brandspridning och du kan fylla på med brännbart materiel efter hand utan att brasan blir för stor
  • Efter avslutad eldning måste du noga kontrollera att all glöd är släckt innan du lämnar platsen.
  • Placera elden långt från byggnader, kraftledningar och brännbar vegetation för att undvika brandspridning
  • Bildäck, plast och andra brandfarliga varor är rent olämpliga att placera i elden inte minst av miljöhänsyn

Pågående skogsbrandEn vanlig orsak till bränder och tillbud är oaktsamhet vid användning av engångsgrillar. Främsta orsaken är att grillen slängs i soptunna eller container innan grillkolet är helt släckt, eller lämnas kvar på plats ute i naturen. Det kan ta upp till 24 timmar efter du har grillat innan grillkolet tillräckligt svalt för att inte kunna orsaka en brand!

Placera aldrig en engångsgrill direkt på marken. Ställ den på ett stativ eller ett brandsäkert underlag. Trägolv (altan) är inget lämpligt underlag. Ställ heller inte grillen nära en husvägg. Det är du som har ansvaret om något händer. Se därför till att grillen blir ordentligt släckt!

Läs instruktionerna innan du tänder på. Använd tändvätska som är avsedd för grillning. Ta med vatten för att släcka grillkolet efter användning, lägg kolet i ett plåtkärl och häll på vatten. Grilla aldrig inomhus i slutna utrymmen som husvagnar, tält och fritidshus. Det är direkt livsfarligt! Allvarliga olyckor med dödlig utgång pga av kolmonoxidförgiftning har inträffat, dessutom ökar risken för brand vid denna typ av hantering.

Brandriskprognos
Genom SMHI:s tjänst för brandriskprognoser kan du ta reda på vilken brandrisk som gäller för tillfället och därefter göra en utvärdering om eldning är en bra idé just då du tänkt. Glöm inte att ta hänsyn till ifall det blåser mycket. Under sommarperioden utfärdar SMHI allmänna varningar när det råder stor brandfara. På deras webbplats kan du läsa om hur prognoserna ställs och se olika typer av brandrisk kartor. 

Föreskrift om eldningsförbud
För gällande föreskrifter om eldningsförbud hänvisas till respektive medlemskommuns beslut:

Färgelanda kommun –  Föreskrifter eldningsförbud 2019-06-20, KS2019-123.

Melleruds kommun – Föreskrifter eldningsförbud 2019-06-26, KF §109.

Trollhättans Stad – Föreskrifter eldningsförbud 2019-06-24, KS 2019/00286-003.

Vänersborgs kommun – Föreskrifter eldningsförbud