Utbildning

Lyssna

En viktig del i vårt arbete är att utbilda både unga och vuxna i brandsäkerhet. Att sprida kunskap och information på olika sätt är en del av vårt uppdrag och något som engagerar oss starkt.

Här ingår även att stötta företag, olika organisationer och framför allt våra medlemskommuner i deras säkerhetsarbete. Utöver specifika utbildningar inom brand och säkerhet kan vi bistå med råd och information inom skydd mot olyckor och hantering av brandfarliga och explosiva varor.

Kurser i Heta arbeten med mera
Vi hänvisar till Brandskyddsföreningen Väst när det gäller kurser i: Brandfarlig vara, Heta arbeten, Egensotning samt Anläggningsskötare automatiska brandlarm och Anläggningsskötare sprinkleranläggning.

HLR-utbildningar
För HLR-utbildning hänvisar vi också generellt till andra aktörer. Du hittar kurser och utbildningsmaterial på bland annat hlr.nu samt via Brandskyddsföreningen Väst.

Kontakt, utbildning

Vill du veta mer om våra utbildningar, främst inom brandskydd? Ring eller mejla oss.

Kontakt, resurs- och utvecklingsgruppen

Vill du komma i kontakt med oss för en kunskaps- och informationsinsats? Då ska du vända dig till resurs- och utvecklingsgruppen (RUG). Här jobbar engagerade brandmän med utåtriktad verksamhet mot bland annat skolor, äldreboenden och olika typer av events.