På grund av rådande pandemi, covid-19, har vi infört begränsningar när det gäller genomförande av våra externa utbildningar.  Är ni intresserade av en utbildning, ta gärna kontakt med oss via info@brand112.se så återkommer vi med information om vilka möjligheter som finns. 

För tillfället tar vi inte emot studiebesök på någon av våra brandstationer.

Utbildning

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund arbetar aktivt med att sprida kunskap om olycksförebyggande och skadebegränsande åtgärder. Vi erbjuder utbildning inom brandskydd för näringsliv, förvaltningar och organisationer. Våra instruktörer har lång erfarenhet och kompetens inom räddningstjänsten, med direkt insikt i hur olyckor uppstår och därmed också hur de kan förebyggas.

En utbildning genom oss utgör en god förebyggande investering som ökar både verksamhetsansvarigas och den enskildes förmåga att skydda sig mot olyckor. Vi genomför utbildning för brandskyddsansvariga och brandskyddsombud, arbetsplatsanpassat brandskydd, heta arbeten, hjärt och lungutbildning (HLR) samt LABC (livsfarligt läge, andning, blödning, chock).

Vill ni få information om våra utbildningar får ni gärna kontakta oss via e-post info@brand112.se eller ringa ansvarig personal för externutbildning; Ulf Person 0520-48 59 26.

Information

Förbundets resurs- och utvecklingsgrupp, RUG, arbetar främst med utåtriktad verksamhet för samhällsmedborgare inom förbundsområdet. Exempel på uppdrag är informationsinsatser i skolor, på gruppboenden och äldreboenden eller där det tillfälligt finns ett uppkommet behov. Vi tar även emot och utbildar elever från grund- och gymnasieskola. Gruppen arbetar även med egen övning och fortutbildning samt medverkar i förbundets övnings- och utbildningsverksamhet för operativ personal. RUG kan också utnyttjas som en extra operativ resurs under dagtid om behov finns vid större händelser inom förbundsområdet.

Ungdomsbrandkåren

En viktig del i vår verksamhet är även ungdomsbrandkåren. Varje år tar förbundet emot ca tio ungdomar från årskurs 6-9 inom våra medlemskommuner för att ge dem en introduktion i brandkunskap m.m. Utbildningen pågår mellan september till maj nästkommande verksamhetsår. Läs mer om ungdomsbrandkåren.

Ta del av våra informationsfilmer
Vi har tagit fram några informationsfilmer med syfte att presentera räddningstjänstens verksamhet samt profilera yrket som brandman. Vi har också tagit fram en digital tipspromenad genom appen Active Quiz där du får lära dig mer om brandkunskap på ett nytt och roligt sätt.

Presentationsfilm NÄRF – om kommunalförbundets verksamhet

Rekryteringsfilm – Vem är människan bakom uniformen?

Active Quiz med NÄRF – vår digitala tipspromenad