Viktigt meddelande: Just nu har vi besöksförbud på alla våra stationer på grund av pandemin. Läs mer Så påverkar covid-19 vår verksamhet

Brandskydd

Lyssna

Ett av våra uppdrag är att erbjuda utbildning i brandskydd för alla anställda i våra fyra medlemskommuner Färgelanda, Mellerud, Trollhättan och Vänersborg. Syftet är att öka kunskapen om hur bränder uppstår, hur förebyggande åtgärder mot brand kan se ut och hur du ska agera om en brand uppstår.

Dessa utbildningar erbjuds även till allmänheten när det är möjligt. För att genomföra en kurs med så bra kvalitet som möjligt vill vi ha minst 10 och max 20 deltagare.

Våra brandskyddsutbildningar innehåller både teori och praktiska övningar.

Våra utbildningar inom brandskydd

Följande utbildningar tillhandahåller NÄRF inom brandskydd:

  • Grundutbildning brandskydd, 4 tim (repetitionskurs 2,5 tim)
  • Brandskyddsanvarig, 8 tim (repetitionskurs 4 tim)
  • Brandombud, 8 tim (repetitionskurs 4 tim)
  • Utrymningsövningar, 2 tim
  • Släckpraktik, 1,5 tim

Grundutbildning brandskydd

Du får grundläggande kunskap om vilka brandrisker som finns och vi diskuterar hur riskerna ser ut på just er arbetsplats. I utbildningen ingår också att lära sig hur man förebygger bränder och hur man agerar på rätt sätt för att minska konsekvenserna vid ett brandtillbud.

Utbildning brandskyddsanvariga

Den här utbildningen riktar sig till dig som ansvarar för det systematiska brandskyddsarbetet på arbetsplatsen. Som brandskyddsansvarig ska du kunna analysera risker, organisera, planera och följa upp brandskyddsarbetet. Du ansvarar också för att informera och utbilda personalen så att de är väl insatta i hur brandskyddet är uppbyggt och tänkt att fungera.

Utbildning brandombud

Kursen vänder sig till dig som utför eller kommer att utföra kontroll av brandskyddet på er arbetsplats. Deltagarna får kunskap om brandrisker, hur man förebygger brand och hur man ingriper på rätt sätt om en brand trots allt skulle inträffa.

Utrymningsövningar

Vi iscensätter en brandsituation där de personer som befinner sig i byggnaden behöver utrymma. Övningen kan genomföras med eller utan rök. För särskilda boenden eller i vårdmiljöer kan vi erbjuda en teoretisk övning eftersom förutsättningarna i verksamheten påverkar.

Släckpraktik

Kortare praktisk övning där du får lära dig att använda en brandfilt och släcka en arrangerad eld med handbrandsläckare.

Kostnad

Uppdragsutbildningar offereras vid varje enskilt tillfälle.

Kontakt, utbildning

Vill du veta mer om våra utbildningar, främst inom brandskydd? Ring eller mejla oss.