Människan bakom uniformen, MBU

Lyssna

Människan bakom uniformen, MBU, är en verksamhet som vill skapa bättre relationer mellan ungdomar och anställda i uniformsyrken samt andra viktiga samhällsaktörer. Här får ungdomar mellan 15 och 20 år testa olika arbetsmoment tillsammans med personer från de olika yrkesgrupperna.

En av de första träffarna med MBU var på vår brandstation i Trollhättan. Det blev väldigt lyckat!

Hösten 2022 startade den första MBU-utbildningen i Trollhättan, på initiativ av Trollhättans Stad. Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund är en av aktörerna tillsammans med bland andra NU-sjukvårdens ambulanspersonal, polis, bostadsbolaget Eidar, bussbolaget Nobina samt ansvariga för fritidsgårdar och fältenheten inom kommunens verksamhet.

Upplägg

Deltagarna i MBU träffas kvällstid på de olika arbetsplatserna, en gång i veckan under en period av tio veckor. Minst två av besöken sker hos oss på NÄRF i Trollhättan.

Du får bland annat vara med och testa hur det funkar att jobba som brandman, polis och ambulanssjukvårdare. Stort fokus ligger på att ha roligt tillsammans och skapa trygghet i gruppen genom samarbets- och värderingsövningar.

När och hur anmäler jag mig till MBU?

Anmälan görs via fältenheten i Trollhättans Stad eller till Kronan fritidsgård. Klicka på länken nedan för mer information.

Kontaktuppgifter och mer information om MBU, Trollhättans Stad

Kontakt, resurs- och utvecklingsgruppen

Vill du komma i kontakt med oss för en kunskaps- och informationsinsats? Då ska du vända dig till resurs- och utvecklingsgruppen (RUG). Här jobbar engagerade brandmän med utåtriktad verksamhet mot bland annat skolor, äldreboenden och olika typer av events.