Vårt mål är att så många som möjligt ska kunna använda vår webbplats. Här beskriver vi hur vi arbetar för att www.brand112.se ska uppfylla lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, om våra kända brister och hur du kan rapportera brister till oss så vi kan åtgärda dem.


Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att stora delar av vår webbplats inte är tillgängliga. För närvarande pågår ett arbete med att bygga en helt ny webbplats för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Den nya webbplatsen kommer att uppfylla den internationella standarden för tillgänglighet, Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 åtminstone på nivån AA.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.brand112.se som inte är tillgängligt för dig, till exempel tillgängligt pdf-dokument, stor text, lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du kontakta oss via e-post. Svarstiden är normalt inom en vecka.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

 • skicka e-post till info@brand112.se
 • ring vår växel på 0521-26 59 00, telefontid vardagar från kl.08.00.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss via blanketten Brister tillgänglighet, så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Kända tillgänglighetsproblem:

 • Navigation, struktur och utformning är ännu inte tillgänglighetsanpassad.
 • Olika navigeringsstöd erbjuds inte på webbplatsen. Till exempel saknas sökfunktion.
 • Allt innehåll är inte anpassat till lättläst.
 • Text går inte att förstora utan problem.
 • Att öka avstånd mellan tecken, rader, stycken och ord är inte möjligt.
 • Brister i tillräckliga kontraster i grafik samt mellan text och bakgrund kan förekomma.
 • De dokument och blanketter som finns på webbplatsen kan behöva tillgänglighetsanpassas.
 • Vissa objekt och bilder saknar identifierande och beskrivande texter, vilket kan försvåra läsning och navigering för dig med funktionsnedsättning.
 • Länkar öppnas i många fall i nya fönster vilket kan försvåra navigering för dig med funktionsnedsättning.
 • Riktlinjer för syntolkning följs inte.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem genom en helt ny webbplats. Den nya webbplatsen beräknas vara klar under våren 2021.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Innehåll som undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service rör i första hand digital service från tredje part som varken har finansierats eller tagits fram av Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund eller står under dess kontroll.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har uppskattat tillgängligheten på www.brand112.se utan granskning.

Senaste bedömningen gjordes 2020-04-15.

Denna redogörelse uppdaterades senast 2020-12-17.